Vítejte na stránkách Overclock , zvolte kategorii zájmu nebo nás přímo kontaktujte

KONCEPCE VÝUKY PODLE SPOLEČNOSTI OVERCLOCK

společnost Overclock Česká Republika přichází s unikátní koncepcí testování a školení Vašeho personálu v oblasti informačních technologií. Koncepce je založena na testování pracovníků v jejich dovednostech při běžné práci s počítači na jejímž základě jsou navrřeny individuální školení Vašich zaměstnanců. Našim cílem je zvýšit především efektivitu a ziskovost Vaší společnosti. S námi možná zjistíte, že ani nepotřebujete tolik zaměstnanců a ostatní budou pracovat efektivněji a stihnou tím pádem vícec úkolů a vy se poté můžete soustředit na rozvoj Vaší společnosti.

PRO KOHO JSOU ŠKOLENÍ URČENA

v dnešní době informační společnosti je efektivní práce s počítači víceméně nezbytností pro všechny vetší i menší společnosti, správná tvorba dokumentů, práce s běžnými kancelářskými aplikacemi a internetem je podstatná pro rozvoj všech společností. Efektivní práce s počítačovými programy a správné metody vyhledávání na internetu mohou společnostem poskytnout konkurenční výhodu, z tohoto pohledu je personál nutné testovat a školit v oblasti práce s informačními technologiemi. Proto společnost Overclock přichází s unikátní koncepcí školení Vašich zaměstnanců s následujícími cíly:

ŠKOLENÍ PROBÍHÁ ZEJMÉNA V OBLASTECH:

efektivní práce s operačními systémy

práce s kancelářskými programy včetně databází

v oblasti tvorby propagačních materiálů a grafiky

efektivních metod vyhledávání informací


ŠETŘENÍ NÁKLADŮ (ČASOVÝCH, FINANČNÍCH)
KVALITNĚJŠÍ PROPAGACI SPOLEČNOSTI
DOSAŽENÍ KONKURENČNÍ VÝHODY NA TRHU
MOŽNOST POSOUZENÍ EFEKTIVITY ZAMĚSTNANCŮ
NALEZENÍ LEPŠÍCH A EFEKTIVNĚJŠÍCH METOD PRÁCE